Skip to contentEkonomika

Ekonomika in plan sta odgovorna za sklepanje boljših poslovnih odločitev v podjetju, ki so ključnega pomena še posebno pri hitri rasti našega podjetja.

Oddelek se deli na tri glavna področja in sicer finančni, računovodski in oddelek za planiranje.

Naloge finančnega oddelka so:

 • Zagotavljanje denarnih sredstev (likvidnost);

 • Skrb za nemoteno poslovanje podjetja;

 • Pridobivanje investicijskih sredstev;

 • Plačila prejetih računov in izvajanje drugega plačilnega promet;

 • Komunikacija z bankami, ki podpirajo naše poslovanje.

Glavne naloge oddelka računovodstva so:

 • Knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi knjigovodskih listin (prejeti računi, izdani računi, bančni izpiski …);

 • Obračunavanje DDV-ja;

 • Obračunavanje plač;

 • Vodenje evidence osnovnih sredstev;

 • Izdelava računovodskih poročil za vodstvo podjetja in zunanje uporabnike (AJPES, FURS, Statistični urad, Banka Slovenije).

Poglavitne naloge oddelka planiranja:

 • Priprava vseh večletnih in letnih planov v podjetja;

 • Priprava in obdelava analiz za posamezna področja, ki so podlaga za odločanje;

 • Izdelava kalkulacij za izdelke;

 • Planiranje proizvodnje na letni, mesečni, tedenski in dnevni ravni.

Te zanima delo v našem oddelku Ekonomika? Poglej naša aktualna prosta delovna mesta!