Skip to content



Kadri in splošne zadeve

Kadrovska služba

Želite biti najboljši? Vam prodaja ne diši? Tudi ne izmene v proizvodnji? Računovodstvo dolgočasno? Razvoj preveč inovativen? Logistika prehitra? Ja? Potem je kadrovsko področje pravo za vas. Ker smo Incom LEONE družina, trpimo za istimi problemi in prednostmi kot jih vidite doma. Zmenimo se hitro, jasno in direktno. Hitrost je pomembna, prav tako komunikacija. Na področju kadrov delate z ljudmi. Vsak menedžer vam bo povedal, da je to delo najtežje pa vendar največjo vlogo imajo prav ljudje. V kadrovski službi upravljamo z zaposlenimi in predstavljamo prvi neposredni stik podjetja s kandidati za zaposlitev. Skrbimo za celoten cikel od pridobivanja novih sodelavcev, razvoja zaposlenih, kadrovske administracije, sledenja zakonskim zahtevam in podlagam ter za organizacijo kot celoto. Če ste pozitivna, usmerjena proti ljudi, oseba stara med 26 in 35 let dobrodošla.

"Sem sodelavka v kadrovski službi zadolžena za naloge iskanja in selekcije kandidatov ter sodelovanja z lokalnim okoljem in mladimi. Zakaj Incom? Podjetje mi nudi dobro odskočno desko za nadaljnjo karierno pot, prav tako pa ponuja mnogo priložnosti in izzivov za napredovanje v svoji funkciji. Všeč mi je, da je delo dinamično – vsak dan je nekaj novega. Vsekakor je podjetje Incom hitrega tempa, dinamičnega okolja ter z veliko priložnosti za razvoj. Poleg vsega tega pa v podjetju vlada sproščen a ob tem tudi profesionalnem odnos med sodelavci in do samega dela – kar mi zelo ustreza.

Podjetje bi priporočila tistim, ki se ne ustrašijo sprememb in novih izzivov." 

Klara Lekše Kadrovska služba



 



Klara Lekše

Služba za splošne zadeve

Preveč splošni, da bi se lahko opisali?

V splošni službi opravljamo aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu, upravljanja recepcije, namestitvenih kapacitet in sodelovanja s storitvenimi podjetji, ki delujejo na lokaciji.  V okviru splošne službe potekajo tudi zadolžitve na področju namestitve delavcev in urejanja dokumentacije na upravni enoti.

Delo na področju tehniške varnosti zajema:

  • opravljanje tečajev

  • obravnavo poškodb

  • pripravo navodil za varno delo

  • izpeljavo ukrepov ob izjemnih dogodkih (npr. COVID-19).

Recepcija podjetja je prvi stik podjetja z obiskovalci. Zadolžena je za:

  • sprejem obiskovalcev

  • prejem in izdajo poštnih pošiljk

  • sprejemanje zunanjih telefonskih klicev in elektronske pošte. Receptorska služba sodeluje tudi z zunanjim storitvenim podjetjem, ki skrbi za varovanje območja podjetja (varnostna služba).

"Skrbim za področje varnost in zdravje pri delu in področje požarne varnosti. V prvi vrsti je to spremljanje zakonodaje in implementacija zakonodaje v podjetje. Skozi organizacijo, način dela, kulturo. Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost je nek sestavni del podjetja in doda svoj delež vsakemu projektu. Na incomu si želim ostati, ker je dinamično delo in kot za neko osebo, ki je mlada, ambiciozna in na začetku karierne poti se lahko veliko stvari naučiš in veliko novega izveš. Vsak dan je nova zgodba, novi problemi in izzivi. Izpostavil bi tudi naša druženja v okviru podjetja (novoletne zabave, pikniki itd), ki nas povezujejo, zaradi katerih imaš večji občutek pripadnosti. Če primerjam trenutno zaposlitev s prejšnjo imam tukaj večjo odgovornost in težje naloge, vendar sem naredil korak naprej v pravi smeri. Incom mi je bil zmožen ponuditi več kot prejšnji delodajalec. Delo je bolj raznoliko in mi ponuja večjo možnost učenja."

Tomaž Črnigoj Varnostni inženir

Tomaž Črnigoj

Vas zanima delo v našem oddelku kadri in splošne zadeve? Poglej naša aktualna prosta delovna mesta!