Skip to contentKadri in splošne zadeve

Kadrovska služba

Poglavitne funkcije kadrovske službe se nanašajo na aktivnosti pridobivanja novih sodelavcev in razvoja zaposlenih. Delo zahteva natančno spremljanje potreb znotraj delovnih procesov podjetja in poznavanje zakonodaje. Kadrovska služba skrbi za zakonsko podlago kadrovskih postopkov, ureja statistične podatke, skrbi za prijave na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter organizira zdravniške preglede za zaposlene. Poleg tega vodi evidence delovnega časa, dopustov, prevoznih stroškov in bolniških odsotnosti. Ima pomembno nalogo razvoja kadrov, kar vključuje načrtovanje izobraževanj in usposabljanj ter vodenje celotnega procesa štipendiranja perspektivnih kadrov.

"Sem sodelavka v kadrovski službi zadolžena za naloge iskanja in selekcije kandidatov ter sodelovanja z lokalnim okoljem in mladimi. Zakaj Incom? Podjetje mi nudi dobro odskočno desko za nadaljnjo karierno pot, prav tako pa ponuja mnogo priložnosti in izzivov za napredovanje v svoji funkciji. Všeč mi je, da je delo dinamično – vsak dan je nekaj novega. Vsekakor je podjetje Incom hitrega tempa, dinamičnega okolja ter z veliko priložnosti za razvoj. Poleg vsega tega pa v podjetju vlada sproščen a ob tem tudi profesionalnem odnos med sodelavci in do samega dela – kar mi zelo ustreza.

Podjetje bi priporočila tistim, ki se ne ustrašijo sprememb in novih izzivov." 

Klara Lekše Kadrovska služba

Klara Lekše

Receptorsko-varnostna služba

Splošna služba opravlja aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu, upravljanja recepcije, namestitvenih kapacitet ter sodelovanja s storitvenimi podjetji, ki delujejo na lokaciji.

Delo na področju varnosti zajema opravljanje tečajev, obravnavo poškodb, pripravo navodil za varno delo in izpeljavo ukrepov ob izjemnih dogodkih (COVID-19).

Recepcija je zadolžena za sprejem obiskovalcev ter sprejem zunanjih telefonskih klicev in elektronske pošte.

Splošna služba sodeluje tudi z več storitvenim podjetji, ki skrbijo za varovanje območja podjetja (varnostna služba) ter izvajanje splošnega čiščenja (invalidsko podjetje).

"Skrbim za področje varnosti in zdravja pri delu ter za področje požarne varnosti. V prvi vrsti je to spremljanje zakonodaje in implementacija zakonodaje v podjetje - skozi organizacijo, način dela, kulturo. Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost je sestavni del podjetja in doda svoj delež vsakemu projektu. Na Incomu si želim ostati, ker je dinamično delo. Za mlado, ambiciozno osebo, ki je na začetku karierne poti se lahko veliko stvari naučiš in veliko novega izveš. Vsak dan je nova zgodba, novi problemi in izzivi. Izpostavil bi tudi naša druženja v okviru podjetja (novoletne zabave, pikniki, itd.), ki nas povezujejo, zaradi katerih imaš večji občutek pripadnosti. Če primerjam trenutno zaposlitev s prejšnjo, imam tukaj večjo odgovornost in težje naloge, vendar sem naredil korak naprej v pravi smeri. Incom mi je bil zmožen ponuditi več kot prejšnji delodajalec. Delo je bolj raznoliko in mi ponuja večjo možnost učenja."

Tomaž Črnigoj Varnostni inženir

Tomaž Črnigoj

Te zanima delo v našem oddelku Kadri in splošne zadeve?

Poglej naša aktualna prosta delovna mesta!