Skip to contentKakovost

Osrednja naloga oddelka kakovosti je zagotavljanje kakovosti in varnosti izdelkov. Skrbimo tudi za okolje: tako v smislu čiščenja, optimizacije ravnanja z odpadki in skrbjo za čistilno napravo. Z zagotavljanjem stabilnega sistema vodenja kakovosti delujemo preventivno: z upoštevanjem zahtev standardov in politik najzahtevnejših kupcev poskušamo čim bolj zmanjšati tveganja za neustrezen izdelek.

Oddelek za kakovost se deli na štiri pododdelke. In sicer na pododdelek sistem kakovosti, vhodna kontrola kakovosti, procesna kontrola kakovosti in splošna kontrola kakovosti.

Sistem kakovosti skrbi za kontrolo kakovosti in zagotavlja stabilni sistem vodenja kakovosti.  

Vhodna kontrola kakovosti skrbi za zagotavljanje kakovosti vhodnih materialov, kar dosegamo predvsem z intenzivnim pregledovanjem surovin in embalaže, preden so odobreni za vstop v proizvodnjo. V sodelovanju z nabavnimi tehnologi delujemo čedalje bolj preventivno: s postavljanjem jasnih meril pred nabavo in intenzivnim sodelovanjem z dobaviteljem poskušamo onemogočiti prejem materiala neustrezne kakovosti.

Procesna kontrola kakovosti poskrbi za nadzor nad proizvodnjo v fazi proizvodnje izdelka. Dnevno spremlja osnovne parametre kakovosti: izgled, okus, maso, volumen, temperaturo in vsebnost zraka. Pri tem skrbi tudi za reševanje reklamacij.

Splošna kontrola kakovosti poskrbi za splošno kakovost v podjetju.

Končni izdelek analiziramo tudi na vsebnost mikroorganizmov v lastnem mikrobiološkem laboratoriju, analiziramo pa tudi brise, s katerimi potrjujemo ustrezno čistočo na liniji in v njeni okolici.

"Sem Diana v podjetju zaposlena v oddelku Kakovosti. Delam v laboratoriju in sem povezana s proizvodnjo. Moj običajni dan se začne z izvajanjem meritev izdelkov iz procesa, kjer tehtamo težo in volumen. Nato začnem z mikrobiološkimi analizami, kjer pregledujem izdelke iz prejšnjega dne. Nazadnje pa planiramo za naslednji dan in nato je že naslednja izmena, kjer spet opravljajo meritve izdelkov iz procesa, meritve čokolade itd. Za zaposlitev na Incomu sem se odločila, ker mi ustreza delovno okolje. Prostor, v katerem delam, me je najbolj prepričal zato, ker je bolj mirno, ni hrupa ob vsem tem, si sam organiziraš delo v dnevu."

Diana Žnidaršič Tehnik v analitskem laboratoriju

Diana Žnidaršič

Te zanima delo v našem oddelku Kakovost? Poglej naša aktualna prosta delovna mesta!